O historickém znaku města

V roce 1574 získal panství Lovosice Jan z Valdštejna na Komorním Hrádku (+ 1576). Jeho syn Adam, zv. Dlouhý, (* 1570, + 1638) požíval na dvoře císaře Rudolfa II. vladařovy přízně. Jako budoucí královský maršálek (1605 – 1607), nejvyšší sudí zemský (1608 – 1611), nejvyšší hofmistr (1611 – 1619; 1620 – 1627) a nakonec nejvyšší purkrabí Království českého (1627 – 1638), držitel Řádu zlatého rouna a příjemce hraběcího titulu, dosáhl u císaře povýšení Lovosic na městečko a udělení městského znaku. Vydaná a dodnes v originále zachovaná listina císaře byla datována 7. 7. 1600.
Celý příspěvek

Vlajka města Lovosice

O neoficiálním praporu města

Po roce 1990 vznikl v prostředí lovosické samosprávy symbol vnímaný jako „městský prapor“. Jeho podobu lze stručně popsat: List tvoří dva vodorovné pruhy, žlutý a modrý, uprostřed litu městský znak ve štítě a nad ním ve žlutém pruhu modrý nápis Město Lovosice. Modré třásně po obvodu listu zařazují prapor mezi takové, které nebyly určeny ke každodennímu užití. Rozdíl mezi vlajkou a praporem spočívá ve způsobu užívání – vlajka se vytahuje na stožár pomocí lanka a prapor je pevně přichycen k žerdi. V roce 2004 byl novelou zákona o obcích změněn dosud užívaný termín „prapor“ ve prospěch termínu „vlajka“ s vysvětlením, že právě vlajka vytahovaná na stožár pomocí lanka je způsob užití obecního a městského symbolu nejčastější.
Celý příspěvek

Konečná podoba vlajky města

Návrhy oficiálních symbolů města Lovosice vznikly na požadavek RM, která na svém 10. jednání dne 29. 5. 2007 schválila smlouvu o dílo mezi městem Lovosice a Stanislavem Kasíkem z Heraldické kanceláře „Dauphin“, Roudnice nad Labem. Ze třinácti zhotovených grafických návrhů oficiální městské vlajky v osmnácti variantách zastupitelé vybrali do užšího výběru k hlasování pro občany pět návrhů v deseti variantách. Na 4. jednání Zastupitelstva Města 13. 9. 2007 byla schválená konečná podoba oficiálních symbolů města, městského znaku a vlajky. Konečná podoba oficiálního znaku města schváleného na tomto zastupitelstvu vychází z historické podoby městského znaku zobrazené na privilegiu z roku 1600.
Celý příspěvek