MUDr. Josef Šváb

(* 15. 8.1910 – + 11. 2. 2000)

Čestné občanství uděleno in memoriam 15.6.2000.

Josef Šváb se narodil 15. srpna 1910 v jižních Čechách v obci Chyšky u Milevska. Tatínek pracoval jako pošťák a maminka jako zemědělská dělnice. Byl sedmým dítětem v rodině, ale prvním a dlouho očekávaným chlapcem. Rodiče si přáli, aby vystudoval na kněze. Přineslo by mu to jistě solidní společenské postavení i slušné finanční zajištění. Josef tedy nastoupil do Českých Budějovic na gymnázium. Po úspěšné maturitní zkoušce byl přijat na kněžský seminář. Stalo se ale něco, co nikdo nečekal. Mladý Josef se vzepřel vůli rodičů a odešel do Prahy studovat medicínu. Musel si ale veškeré nemalé náklady na studium hradit sám. Naštěstí mohl bydlet u jedné ze svých sester, která žila v hlavním městě, na Pankráci. Těsně před promocí Němci ovšem zavřeli české vysoké školy a Josef Šváb odešel pracovat jako medik do nemocnice v Prčicích. Zde se seznámil se svojí budoucí manželkou, tehdy už lékařkou Ludmilou Foltýnovou (1910). Ta stihla promoci ještě před uzavřením škol a v Prčicích zrovna absolvovala svou první praxi.

V roce 1940 se Josef a Ludmila vzali. Mladí novomanželé Švábovi se přestěhovali do Libice nad Cidlinou k rodičům Ludmily. Tady si doktorka Švábová zařídila s manželem zubní ordinaci. Společně provozovali soukromou praxi až do roku 1947. Tehdy Josef Šváb konečně mohl dokončit svá studia na fakultě všeobecného lékařství včetně dvouleté nástavby zubního lékařství. Ve stejném roce se oba zubní lékaři zareagovali na výzvu na pomoc pohraničí a spolu se svými dvěma malými syny, Josefem (1940) a Janem (1943), se přestěhovali do Lovosic. I tady pokračovali ve své zubařské praxi a otevřeli si ordinaci. Počátkem padesátých let, po měnové reformě, byla ale „znárodněna“. Po likvidaci soukromé praxe se doktor Šváb aktivně angažoval při vzniku Okresního ústavu národního zdraví a zubního ambulatoria v Lovosicích.

Práce zubního lékaře byla jeho koníčkem a velmi dobře zvládal i manažerskou funkci vedoucího ambulatoria. Jeho zásluhou byla péče o zuby v Lovosicích na vynikající úrovni a díky svým pracovním a odborným výsledkům byl později jmenován okresním stomatologem pro okres Litoměřice. Zůstával přitom i v ambulatoriu v Lovosicích jako vedoucí a udržoval vysoký standart péče o zuby ve městě i v celém okrese. I po odchodu do důchodu byl velmi aktivní a pracoval jako vedoucí zdravotní komice u MNV. Jeho odborné kvality mu umožnily zastávat vedoucí funkce. Jako člen KSČ a vedoucí pracovník zastával i funkce politické na úrovni okresu a na pracovišti. Byl členem OV KSČ, řadu let lektorem VUML (Večerní univerzita marxismu-leninismu) a funkcionářem ROH. Za dlouholetou práci a politickou činnost byla udělena MUDr. Josefu Švábovi plaketa Klementa Gottwalda.

V roce 1988 odchází doktor Josef Šváb formálně do důchodu a v plné práci umírá 11. února 2000 na srdeční selhání v nemocnici v Litoměřicích. Je pohřben na hřbitově v Lovosicích spolu s manželkou Ludmilou (+ 1987).

Podle vzpomínek synů a zápisu z kroniky Lovosic (1972) zpracoval Miroslav Hvorka.

Komentáře nejsou povoleny.