Konečná podoba vlajky města

Návrhy oficiálních symbolů města Lovosice vznikly na požadavek RM, která na svém 10. jednání dne 29. 5. 2007 schválila smlouvu o dílo mezi městem Lovosice a Stanislavem Kasíkem z Heraldické kanceláře „Dauphin“, Roudnice nad Labem. Ze třinácti zhotovených grafických návrhů oficiální městské vlajky v osmnácti variantách zastupitelé vybrali do užšího výběru k hlasování pro občany pět návrhů v deseti variantách. Na 4. jednání Zastupitelstva Města 13. 9. 2007 byla schválená konečná podoba oficiálních symbolů města, městského znaku a vlajky. Konečná podoba oficiálního znaku města schváleného na tomto zastupitelstvu vychází z historické podoby městského znaku zobrazené na privilegiu z roku 1600.

Od 6. 8. do 7. 9. 2007 byla uspořádána ve vstupní hale budovy MÚ Lovosice a na internetových stránkách anketa s hlasovacími lístky pro občany Lovosic, kteří svým hlasem mohli pomoci rozhodnout o konečném návrhu oficiální vlajky pro město Lovosice. Anketa byla proti původnímu termínu o týden prodloužena pro možnou účast škol. Veřejného hlasování se zúčastnilo celkem 295 občanů. Nejvíce hlasů dali občané návrhu vlajky, který Zastupitelstvo Města schválilo na svém 4. zasedání 13. 9. 2007 návrh oficiální vlajky jako návrh konečný. Schválený návrh vlajky byl odeslán do Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny PČR.

Rozhodnutím předsedy Parlamentu České republiky ze dne 1. 4. 2008 pod č. j. 3566/08 byla Městu Lovosice udělena vlajka, jejíž návrh vyšel z ankety občanů Lovosic. Dopisem toto rozhodnutí sdělil předseda Poslanecké sněmovny Ing. Miloslav Vlček. Dopis uvádíme v plném znění:

 

Vážená paní starostko/Vážený pane starosto,
vážené členky a vážení členové zastupitelstva,
vážené občanky,
vážení občané

na základě Vašeho návrhu,
po projednání ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu,
podvýboru pro heraldiku a vexilologii tohoto výboru Poslanecké sněmovny
jsem rozhodl udělit Vašemu městu

V l a j k u

Popis:
List tvoří modrý žerďový pruh široký pět dvanáctin délky listu a dva vodorovné pruhy, žlutý a modrý. Ze žlutě propleteně mřížované dolní poloviny žerďového pruhu vyrůstá žlutý lev s červeným jazykem a bílými zuby. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Písemné vyhotovení rozhodnutí v příloze přikládám a pěkně Vás zdravím.

Podpis: Vlček

 

Slavnostní vyvěšení vlajky na stožár u Městského úřadu v Lovosicích bylo provedeno 28. 9. 2008 po slavnostním aktu v obřadní síni, kde bylo předáno čestné občanství čtyřem občanům Lovosic.

Zdroj: Archiv MěÚ Lovosice
Autor a foto: Miroslav Hvorka

Komentáře nejsou povoleny.