O sdružení

Název: Občanské sdružení Muzeum Lovosicka

Sídlo: Městský úřad Lovosice, Školní 2, 410 30 Lovosice
Registrace: 15.5.2007 u MV ČR pod č. j.: VS/1-1/67 604/07-R.
IČ: 28557620

Základní cíle sdružení

Občanské sdružení Muzeum Lovosicka je dobrovolným, neziskovým sdružením fyzických a právnických osob. Sdružení je právnickou osobou vzniklou v souladu se zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Jeho činnost se řídí stanovami, kde jsou stanoveny hlavní úkoly.

Hlavním cílem občanského sdružení je dosažení obnovy existence muzea v Lovosicích, které bylo v minulosti nedílnou součástí kulturního života města. Chce rozvíjet cílevědomou výchovně vzdělávací činnost zejména v oblasti historie a vlastivědy, případně dalších kulturních a vědních oborů. Bude se podílet se na vydavatelské činnosti MěÚ Lovosice, která by jednak propagovala obnovu muzea v Lovosicích a dále přinášela nové historické poznatky o regionu. Bude zaujímat stanoviska k aktuálním otázkám památkové péče, kultury a životního prostředí v Lovosicích a na Lovosicku.

Pro dosažení uvedených cílů občanské sdružení bude spolupracovat se stáními orgány, s vědeckými a odbornými ústavy, se školami, se společenskými a kulturními organizacemi, s politickými stranami a hnutími, s církvemi a význačnými osobnostmi. Žádný z uvedených cílů není zaměřen na výdělečnou činnost.

Členem občanského sdružení může být každá fyzická osoba starší 15 let a právnická osoba, která souhlasí s jeho stanovami, tyto stanovy bude dodržovat a respektovat usnesení orgánů sdružení. Členství ve sdružení vzniká na podkladě písemné přihlášky zájemce schválené valnou hromadou sdružení. O přijetí nového člena rozhodují členové sdružení na nejbližší valné hromadě většinou hlasů všech členů.

Vymezení pojmu „Lovosicko“

Ve všech dokumentech i v samotném názvu Občanského sdružení Muzeum Lovosicka je význam slova Lovosicko uváděn jako vymezení oblasti působení našeho občanského sdružení. Tato oblast je totožná s územím správního obvodu města Lovosice jako obce s rozšířenou pravomocí (obec III. typu). Do tohoto správního obvodu patří 32 obcí. Historie i současnost všech uvedených měst a obcí je předmětem našeho zájmu a přáli bychom si s nimi spolupracovat.

Seznam městských a obecních úřadů správního obvodu Lovosice:

Městské úřady:

Lovosice, Libochovice, Třebenice.

Obecní úřady:

Černiv, Čížkovice, Děčany, Dlažkovice, Evaň, Chodovlice, Chotěšov, Chotiměř, Jenčice, Keblice, Klapý, Křesín, Lhotka nad Labem, Lkáň, Lukavec, Malé Žernoseky, Podsedice, Prackovice nad Labem, Radovesice, Sedlec, Siřejovice, Slatina, Sulejovice, Třebívlice, Úpohlavy, Velemín, Vchynice, Vlastislav, Vrbičany.

Kromě uvedených měst a obcí je předmětem našeho zájmu území celého Českého středohoří. Území Lovosicka je jeho přirozenou součástí. V expozicích budoucího muzea by České středohoří mělo mít významné zastoupení.