Podpořte nás

Pokud máte jakékoli staré fotografie či pohlednice, materiály o významných událostech v regionu nebo o zajímavých životních osudech a pokud se chcete o tyto dokumenty podělit, prosíme, pošlete je na naší emailovou adresu nebo nás kontaktujte k jejich zapůjčení k reprodukci. Zapůjčené materiály zaručeně vrátíme. Děkujeme.

zveme

Vážení přátelé,

děkujeme Vám, že jste navštívili internetové stránky Občanského sdružení Muzeum Lovosicka. Připravili jsme na nich informace týkající se historie Lovosic a jeho okolí.

Na těchto stránkách naleznete zpracované a tematicky zaměřené příspěvky s námi spolupracujících autorů a publikování dostupných historických dokumentů i fotografií. Najdete zde také informace o  zajímavých událostech, obsáhlou galerii fotografií, které Vám přiblíží historii našeho regionu, ale také informace o lidech, kteří v Lovosicích a na Lovosicku žili a zanechali zde svoji nesmazatelnou stopu.

Naším přáním je, aby zde publikované historické materiály posloužily nejen veřejnosti, zajímající se o regionální historii, ale i žákům škol k doplnění jejich vědomostí.

Občanské sdružení Muzeum Lovosicka bylo založeno v době, kdy v Lovosicích již dlouhá léta žádné  muzeum nebylo a jehož cílem je nové muzeum v Lovosicích opět zřídit.  Naposledy se muzeum v Lovosicích nacházelo ještě v dobách, kdy Lovosice byly okresním městem a které bylo v roce 1960 zrušeno. Dnes jsou Lovosice spádovou obcí s téměř shodným rozsahem působnosti. My bychom chtěli nadšencům a příznivcům historie, či jiných zajímavostí města a jeho okolí, umožnit jejich přiblížení prozatím alespoň  formou nově zřizovaného virtuálního muzea na internetových stránkách www.muzeumlovosicka.cz,  kde budou dle možností postupně uveřejňovány.

Občanské sdružení již za tímto účelem navázalo spolupráci s Archeologickým ústavem památkové péče v Mostě, kde je shromážděno mnoho archeologických nálezů z Lovosic a také se všemi institucemi, ve kterých jsou uchovány málo přístupné historické materiály našeho regionu v depozitářích a archivech. Hodláme tato materiály získat a v našem virtuálním muzeu veřejnosti zpřístupnit alespoň do té doby, než budou mít Lovosice vhodné prostory pro „pravé muzeum kamenné“.

Do doby úplného zprovoznění našich internetových stránek, prosíme o shovívavost. Stránky jsou ve výstavbě a jejich podoba se bude ještě měnit. Děkujeme.

Miroslav Hvorka
předseda Občanského sdružení Muzeum Lovosicka

2 thoughts on “Podpořte nás

  1. Pingback: para que sirve la clindamicina en gel

  2. Pingback: onlypharmacies com