Aktuality

Miroslav Hvorka1

Za Miroslavem Hvorkou

(* 16. 2. 1940 v Libiši, okr. Mělník – † 6. 7. 2016 Lovosice)

Odcházejí. V květnu jsme se rozloučili s varhaníkem a sbormistrem chrámového sboru lovosického kostela sv. Václava  panem Jiřím Stýblem a už je tu další nenahraditelná ztráta pro lovosickou kulturu. Dne 6. července zemřel významný kulturní pracovník, fotograf Miroslav Hvorka. Od roku 2000 byl reportérem našeho měsíčníku Lovosický dnešek, jeho práce – texty i fotografie – se počítají na stovky. Psal pod značkou –hv- převážně o dění v oblasti podnikání, průmyslu, výstavby a veřejných záležitostí – veřejné správy, dopravy, pořádku, čistoty města a oblastí souvisejících. Jeho poslední fotografie k článku o koncertu je zveřejněna ještě v čísle 7/2016 Lovosického dnešku. Na jeho podnět bylo 18. dubna 2007 ustaveno valnou hromadou Občanské sdružení Muzeum Lovosicka a na následné ustavující schůzi výboru byl zvolen jeho předsedou; funkci vykonával až do současnosti. Významný byl také jeho podíl na městských výstavách – 400 let města Lovosice, 1 zmínka o vsi Lovosice, a na webových stránkách o. s. Muzea Lovosicka. Poslední připravená výstava Čestní občané Lovosic jen čeká na instalaci.

Miroslav Hvorka vystudoval čtyřletou střední průmyslovou školu chemickou v Ústí nad Labem a nastoupil jako směnový mistr do Severočeských chemických závodů, kde pracoval až do důchodu. Fotografii se věnoval od 17 let, kdy si koupil první fotoaparát. Je absolventem Krajské lidové konzervatoře, obor fotografie, a Institutu výtvarné fotografie v Praze. V oboru fotografie působil také jako lektor na okresní akademii v Litoměřicích. V Lovosicích poprvé vystavoval v 60. letech, vystavoval také v Ploskovicích i jinde; v té době přispíval také do podnikového časopisu Rozvoj chemie. V roce 1968-70 byl předsedou ZV ROH SCHZ Lovosice. V posledních letech se zúčastňoval pravidelně výstav „Výtvarníci Českého středohoří“ na zámku ve Vlastislavi, v Lovosicích měl několik výstav v hotelu Lev. Byl členem lovosického Fotoklubu při KS Lovoš, který vede Aleš Vondrák (před rokem 1989 byl předsedou fotokroužku dlouhá léta on). Často vystavoval v Litoměřicích (Černobílé portréty, 11/2012, cyklus „České středohoří panoramatické“ v lednu 2014 v nemocnici Litoměřice. V muzeu Ústí nad Labem aj.) Do okruhu jeho tvorby spadají portréty i krajiny; při své práci využíval různých fotografických technik, včetně metod digitální fotografie.

S Miroslavem Hvorkou jsme se rozloučili v pátek 15. července 2016 v obřadní síni lovosického hřbitova. Čest jeho památce!