Povodeň 2002

Ústecký kraj a okres Litoměřice

V měsíci srpnu 2002 postihly Ústecký kraj a celé území Čech rozsáhlé povodně v důsledku vytrvalých silných srážek někde doprovázených přívalovými dešti. V České republice voda zasáhla 753 obcí. Připravila o život 17 lidí a napáchala škody za téměř 100 miliard korun. V Ústeckém kraji zasáhla povodeň 79 obcí, z toho v Litoměřickém okrese 31 obcí. Největší škody podle statistik mají města Ústí nad Labem 1,9 miliard Kč, Lovosice 996 milionů Kč, Terezín 779 milionů Kč, Děčín 662 milionů Kč a Litoměřice 605 milionů Kč. Kromě škod na majetku občanů připravila voda také firmy o stovky milionů korun. Celkově ztratily firmy v Ústeckém kraji téměř 4 miliardy korun. Nenahraditelné ztráty jsou v archivech. Živelná pohroma ochromila chod velkých sportovních hal i mnoho malých sportovišť a hřišť.

Zasaženy byly všechny okresy kraje nejvíce Litoměřicko, kde bylo úplně zaplaveno rozsáhlé území s obcemi a městem Terezínem. Celé město Terezín bylo zaplaveno, všichni obyvatelé evakuováni, nejvíce byly postiženy obce České Kopisty, Nové Kopisty a Počáply. Rozsáhlé škody byly v oblasti zemědělství, milionové škody v areálu památníku Malá pevnost. V Mlékojedech byl katastr obce zatopen ze 100%, místy do výše 4,5 m, Černěves byla zasažena téměř 100%, voda dosahovala do výše 5m, v Křešicích bylo poškozeno téměř 100% objektů k bydlení, evakuováno cca 1000 lidí. Druhou nejvíce postiženou oblastí je Děčínsko s obcemi Hřensko, kde bylo evakuováno téměř 1000 lidí, v Děčíně bylo 250tiletou vodou bylo postiženo 30% města. V okresech Děčín a Litoměřice trval stav nebezpečí až do 20. 9. 2002.

Celý příspěvek