Václav Mládek

*18.4.1942 v Ledčicích u Roudnice

Mistr sportu Václav Mládek byl v době, kdy jako vytrvalec reprezentoval Československo, nejznámějším občanem města Lovosice. Budoucí slavný sportovec chodil do školy chodil v Úštěku a po dokončení osmiletky se vyučil v Ústí nad Labem – Krásném Březně zedníkem. Ještě před vojnou v r. 1961 se ve své disciplině stává mistrem republiky dorostu a v srpnu 1961 nastupuje vojenskou presenční službu do Rudé Hvězdy Praha. V tomto oddílu hostuje trvale i po odchodu do civilu. Aktivní oddíl atletiky a možnost získání bytu ho přivádějí do stavební údržby Severočeských chemických závodů Lovosice, kde pracoval 29 let. Trenérem úspěšného sportovce byli Miloš Písařík a Petr Kavan. Díky Písaříkovi dosahoval Mládek 20 let vrcholné výkony v bězích (vystřídal 1500 m, 3000 m, 5000 m, 10000 m a maraton), aniž by po skončení sportovní kariéry měl kondiční problémy.

Mládek byl účastníkem ME 1969 v Aténách a ME 1974 v Římě v maratonu. Za těch 20 let v atletice byl 12x mistrem ČSSR na dlouhé tratě a v maratonu. Třikrát vyhrál slavné Běchovice a také několik mezinárodních maratonů. Mládek skončil se závodní činností posledním maratónem až v roce 1985. Za výkony a vzornou reprezentaci obdržel v roce 1971 čestný titul Mistr sportu ČSSR. Po restruktualizaci údržby SCHZ odešel Mládek do Litoměřic k stavební firmě HANZL s.r.o. V roce 1998 byl při cestě na kole do Litoměřic do práce sražen autem. Těžce rozdrcená ruka ho pak dovedla až do invalidního důchodu. Na sport ale nezanevřel a působil v oddílu kopané do roku 2005 jako trenér a funkcionář.

Antonín Kratochvíl

Lovosický rodák, fotograf Antonín Kratochvíl, měl pohnutý osud. Rodiče byli označeni po únorovém puči 1948 za třídní nepřátele a odsunuti i s dětmi na náklaďáku z Lovosic do obce Vinoř do tábora na převychování. Antonín neměl v ČSSR žádné vyhlídky na vzdělání. Proto dne 13. září 1967 opustil u Znojma české hranice a putoval přes Jugoslávii do Rakouska, kde skončil na dva roky v rakouském uprchlickém táboře.Chvíli se bezcílně a bez dokladů protloukal Evropou, byl i v cizinecké legii, ze které po zranění uprchl. Poté vystudoval výtvarnou akademie v Utrechtu.  V roce 1972 odjel do Spojených států a tam začal pracovat pro prestižní  noviny a časopisy. Postupně si získával uznání a fotografoval i mnohé celebrity z uměleckého světa. V roce 1972 byl Kratochvíl přijat do asociace fotografů BFA. Americké občanství získal fotograf v roce 1975. V roce 2000 dostal Antonín Kratochvíl zpět české občanství a při oslavách 400 let povýšení obce Lovosice na město mu bylo uděleno čestné občanství našeho města. Časopis American Photo zařadil Kratochvíla mezi sto nejvýznamnějších fotografů USA. Antonín Kratochvíl je počtvrté ženatý, žije s českou manželkou Gabrielou střídavě v New Yorku a Česku, a má tři syny.

MUDr. Josef Šváb

(* 15. 8.1910 – + 11. 2. 2000)

Čestné občanství uděleno in memoriam 15.6.2000.

Josef Šváb se narodil 15. srpna 1910 v jižních Čechách v obci Chyšky u Milevska. Tatínek pracoval jako pošťák a maminka jako zemědělská dělnice. Byl sedmým dítětem v rodině, ale prvním a dlouho očekávaným chlapcem. Rodiče si přáli, aby vystudoval na kněze. Přineslo by mu to jistě solidní společenské postavení i slušné finanční zajištění. Josef tedy nastoupil do Českých Budějovic na gymnázium. Po úspěšné maturitní zkoušce byl přijat na kněžský seminář. Stalo se ale něco, co nikdo nečekal. Mladý Josef se vzepřel vůli rodičů a odešel do Prahy studovat medicínu. Musel si ale veškeré nemalé náklady na studium hradit sám. Naštěstí mohl bydlet u jedné ze svých sester, která žila v hlavním městě, na Pankráci. Těsně před promocí Němci ovšem zavřeli české vysoké školy a Josef Šváb odešel pracovat jako medik do nemocnice v Prčicích. Zde se seznámil se svojí budoucí manželkou, tehdy už lékařkou Ludmilou Foltýnovou (1910). Ta stihla promoci ještě před uzavřením škol a v Prčicích zrovna absolvovala svou první praxi.

V roce 1940 se Josef a Ludmila vzali. Mladí novomanželé Švábovi se přestěhovali do Libice nad Cidlinou k rodičům Ludmily. Tady si doktorka Švábová zařídila s manželem zubní ordinaci. Společně provozovali soukromou praxi až do roku 1947. Tehdy Josef Šváb konečně mohl dokončit svá studia na fakultě všeobecného lékařství včetně dvouleté nástavby zubního lékařství. Ve stejném roce se oba zubní lékaři zareagovali na výzvu na pomoc pohraničí a spolu se svými dvěma malými syny, Josefem (1940) a Janem (1943), se přestěhovali do Lovosic. I tady pokračovali ve své zubařské praxi a otevřeli si ordinaci. Počátkem padesátých let, po měnové reformě, byla ale „znárodněna“. Po likvidaci soukromé praxe se doktor Šváb aktivně angažoval při vzniku Okresního ústavu národního zdraví a zubního ambulatoria v Lovosicích.

Práce zubního lékaře byla jeho koníčkem a velmi dobře zvládal i manažerskou funkci vedoucího ambulatoria. Jeho zásluhou byla péče o zuby v Lovosicích na vynikající úrovni a díky svým pracovním a odborným výsledkům byl později jmenován okresním stomatologem pro okres Litoměřice. Zůstával přitom i v ambulatoriu v Lovosicích jako vedoucí a udržoval vysoký standart péče o zuby ve městě i v celém okrese. I po odchodu do důchodu byl velmi aktivní a pracoval jako vedoucí zdravotní komice u MNV. Jeho odborné kvality mu umožnily zastávat vedoucí funkce. Jako člen KSČ a vedoucí pracovník zastával i funkce politické na úrovni okresu a na pracovišti. Byl členem OV KSČ, řadu let lektorem VUML (Večerní univerzita marxismu-leninismu) a funkcionářem ROH. Za dlouholetou práci a politickou činnost byla udělena MUDr. Josefu Švábovi plaketa Klementa Gottwalda.

V roce 1988 odchází doktor Josef Šváb formálně do důchodu a v plné práci umírá 11. února 2000 na srdeční selhání v nemocnici v Litoměřicích. Je pohřben na hřbitově v Lovosicích spolu s manželkou Ludmilou (+ 1987).

Podle vzpomínek synů a zápisu z kroniky Lovosic (1972) zpracoval Miroslav Hvorka.

Jaromír Kozlík

*6.4.1920 – + 28.11.1993

Čestné občanství uděleno 26. září 2013

Lovosice – Zastupitelé města na svém jednání 26. září 2013 jednohlasně schválili udělení titulu Čestný občan města Lovosice PhMr. Jaromíru Kozlíkovi. Čestné občanství mu bylo uděleno in memoriam za celoživotní zásluhy v oblasti kultury, výtvarného umění a společenského života. Jaromír Kozlík je uznáván i v rámci kraje. Pro rok 2020 byl lékárník a divadelník, regionální publicista, činný v Lovosicích, zařazenv Kalendáriu regionálních výročí Ústeckého kraje. Pan magistr Kozlík byl nejen jedním z lovosických občanů uvedených jmenovitě v knize Karla Misaře Periférie, ale i sám autorem půvabného dílka Pohlednice z Lovosicka.Jeho životbyl zajímavý, složitý, ale také plný lásky k rodině, přátelům a lidem vůbec, ke kultuře, k přírodě a vlasti.

Jaromír Kozlík se narodil v obci Ředhošť pod Řípem 6. dubna 1920. Mládí prožil v Litoměřicích, kde i vystudoval gymnázium. Poté se nechal zapsat na Obchodní akademii v Praze. Bylo to v onom nešťastném roce 1939, kdy byly zavřeny české vysoké školy. Student Jaromír Kozlík byl mezi těmi, kteří byli odvezeni nacisty do Ruzyně, ale měl štěstí – byl brzy propuštěn. Válečná léta strávil jako lékárenský praktikant u své sestry – PhMr. Marie Plaché-Čermákové, která tehdy měla lékárnu ve Všetatech.  Část praxe také sloužil v Poděbradech, kde se seznámil se slečnou Helenkou Hájkovou, svou příští manželkou. Po válce dostudoval během dvou let farmacii a nastoupil do lékárny Na Rozcestí v Lovosicích, kterou tehdy vedla shodou okolností opět jeho sestra – v té době právě ovdovělá. Dne 25. října 1947 se magistr Kozlík oženil a do Lovosic přivedl na Rozcestí i svou ženu. V roce 1948 byla lékárna znárodněna. Rodinný život se panu magistrovi vydařil. V červnu 1949 se manželům narodil syn Pavel, který provozuje praxi soukromého dětského psychiatra v Děčíně a o tři roky později dcera Petra, absolventka VŠE, která žila a pracovala v rodišti matky v Poděbradech. Po zbourání lovosické lékárny pracoval pan magistr v Litoměřicích; nejprve v lékárně U matky Boží, později jako okresní lékárník. V období „Pražského jara“ v roce 1968 se stal členem Klubu angažovaných nestraníků (KAN) a tato jeho „nežádoucí“ aktivita měla později za následek jeho odvolání z funkce a zařazení do funkce skladníka okresní lékárenské správy.

Magistr Kozlík měl opravdu širokou oblast zájmů. Jeho přátelé Antonín Barák a František Frühauf byli oba řediteli škol. „Především Františku Frühaufovi se podařilo přesvědčit otce ke spolupráci se školou. Ta vyplývala zase z jeho zálib: tatínek byl mimo jiné i velice všestranný a zdatný sportovec – hrál výborně tenis, volejbal a velice dobře lyžoval. Z těchto všech jeho aktivit pak vyplynula jeho ochota vést na škole zájmové kroužky – oddíly volejbalu a turistiky. Mnoho mých spolužáků díky tomu poznalo detailně krásy celého Českého středohoří, do něhož jsme pořádali pravidelné výlety. Zdravotnické vzdělání zase dalo škole možnost využít otce jako zdravotnický doprovod na lyžařské výcvikové kurzy, přičemž obsáhl zdatně i vedení lyžařského družstva. Vysokoškolské vzdělání včetně státní zkoušky z německého jazyka pak také umožnilo tatínkovi vést i volitelný předmět němčiny na základní škole,“ vzpomíná jeho dcera Petra.

Výjimečné byly kulturní zájmy pana magistra: dlouhý čas působil v ochotnickém divadle v Lovosicích a tato jeho aktivita později vyústila v dlouholeté členství v porotě v rámci festivalů Libochovické divadelní léto. Velmi intenzívně se zajímal o výtvarné umění – mezi jeho přátele patřil např. Antonín Barák, se kterým měl společný i další zájem – toulky v přírodě. V rodině pana magistra byly zavedeny návštěvní „čtvrtky“, kterých se zúčastňoval také tehdejší lovosický kronikář František Frühauf. Duší kozlíkovských „čtvrtků“ byla paní Helena, která nejen vytvářela z pozadí podmínky pro společenský život, ale na jejích bedrech ležely také veškeré rodinné povinnosti. Při tom vždy byla připravena být tou nejlepší hostitelkou pro libovolný počet přátel, kteří se po vernisáži či představení v rodině zastavili. Hloubka znalostí v oboru výtvarného umění byla ceněna i ředitelem litoměřické galérie Dr. Otakarem Votočkem, který pana magistra často pověřoval úvodním slovem při vernisážích. To zase zpětně rozšiřovalo okruh jeho známých a přátel z uměleckých kruhů. 

Kronika Lovosic, časté návštěvy litoměřického státního archívu, vzpomínky „starých“ rodáků – to byly pravděpodobně hlavní inspirační zdroje pro nápad sepsat publikaci o Lovosicku. Faktografické údaje sbíral magistr Kozlík cca 2–3 roky. Knihu Pohlednice z Lovosicka vydal v září 1992 Městský úřad Lovosice a vytiskla ji tiskárna Helioprint. Kniha byla záhy po svém vydání zcela rozebrána. Svému hlavnímu oboru věnoval PhMr. Kozlík seriál Historie lékárenství v našem regionu, který vycházel v týdeníku Nezávislý PROUD od prosince 1991 do února 1992.

Manželé Kozlíkovi se v r. 1992 přestěhovali k dceři Petře do Poděbrad; pan magistr byl v té době již vážně nemocen a 28. listopadu 1993 zemřel. Je pochován na poděbradském hřbitově, od ledna 2000 i se svou milovanou ženou. Byl to opravdu vzácný člověk.

                                                                                                          Eva Hozmanová

Pro zajímavost lze uvést, že i oba jeho nejlepší přátelé, Antonín Barák a František Frühauf, jsou nositeli titulu Čestný občan města Lovosice; ředitel Barák od dubna 1997 a ředitel Frühauf obdržel titul Čestný občan in memoriam v roce 2008. „Pan PhMr. Kozlík byl vynikající kulturní osobností Lovosic. Jeho hluboké znalosti zejména v literatuře, divadle a ve výtvarném umění byly pozoruhodné. Vzpomínám např. jak v počátku 60. let dal dohromady skupinu mladých učitelů (byl jsem též členem) a nastudoval s námi zajímavou Poemu Dvanáct ruského básníka Alexandra Bloka. Jako režisér byl velmi důsledný a vyžadoval přesnou realizaci svých požadavků. Ve sborové recitaci uplatňoval též způsob burianovského voice-bandu. Chodili jsme k němu na zkoušky po dobu asi 4 měsíců, než jsme to premiérovali. Jeho dcerka byla v té době též členkou mého Lovosického dětského sboru (!) přátelství pánů Kozlíka, Baráka a Frühaufa bylo velmi srdečné,“ uvádí PhDr. Vladimít Frühauf ml.               

Eva Hozmanová

Rudolf Kaftan

*18.6.1873 – + 2.2.1958

Čestné občanství uděleno 17.2.1947

Narodil se ve Zbečně, obci na Křivoklátsku. Jeho otec se zásluhou majitele křivoklátského panství, knížete Fürstenberka, z vyučeného zedníka vypracoval na zednického mistra. Když získal zakázku postavit okresní silnici Křivoklát – Zbečno – Sýkořice, zaměstnal dozorem na stavbě i své dva syny Františka a Rudolfa, kterým tak předurčil budoucí povolání. Protože Rudolf již od raného mládí trpěl astmatem a lékař rodičům sdělil, že se dožije nejvýše osmnácti let, poslal jej otec jen na měšťanskou školu do Unhoště, když bratr František studoval průmyslovku v Praze. Pro nedobrý zdravotní stav nebyl přijat ani na učitelský ústav v Příbrami, který měl zajistit lehčí zaměstnání. Rodinní známí chlapci zajistili v roce 1888 pobyt v rodině v Karlových Varech, kde se měl naučit německy. Protože se ale pohyboval v převážně české společnosti, velký úspěch pobyt neměl. Otec měl mnoho zakázek a současně působil jako soudní znalec na křivoklátském okrese. Zaměstnal tedy Rudolfa při vyřizování úředních záležitostí a tím začala jeho stavitelská praxe.

První větší zakázkou, na které se podílel, byla oprava zámku Nižbor, kterou otec získal a na kterou denně pěšky ze Zbečna docházel. Jak sám uvádí, pracovní doba tehdy byla od šesti ráno do šesti večer a cesta trvala dvě hodiny tam a dvě hodiny zpět. V roce 1889 začal studovat čtyřletou státní průmyslovou školu v Plzni. Protože měl dobrý hudební sluch a hrával již od mlada na housle, pověřil jej profesor z pěveckého spolku „Hlahol“ z Plzně, sestavením a vedením pěveckého kvarteta. V Plzni si odbyl i svoje taneční hodiny. Po ukončení studia se vrátil domů do Zbečna. Zakázek bylo hodně, a tak hned vedl stavby nových škol v Račicích, ve Všetatech a v Krakově u Rakovníka. Za účasti několika uměnímilovných přátel ve Zbečně založili a řadu let provozovali divadelní spolek. Provozovaly se Šamberkovy hry i třeba koncert Vojty Kuchyňky, virtuóza na basu a pěvkyně Marie Dvořákové, obou z Národního divadla. Na doporučení inženýra Fifky, s nímž spolupracoval na vyměřování silnice Křivoklát – Sýkořice, se od 1. června 1894 zaměstnal jako technická výpomocná síla u knížete Maxe Egona Fürstenberka, s platem třicet zlatých měsíčně, bytem a palivem zdarma. Kancelář měl na hradě Křivoklát ve věži zvané „Huderka“. Kulturní život pokračoval i zde. V té době zvyšující se produkce chmele vyžadovala stavbu nových sušáren. Dostal zakázku postavit sušárnu v Lišanech. Po návratu na Křivoklát se dočetl, že Schwarcenberská technická sekce hledá sílu, a to s bytem, palivem a platem čtyřicet pět zlatých měsíčně. Rozhodl se na Křivoklátě nezůstat, podal výpověď a 1. června 1896, po dvou letech se ocitl v Cítolibech, nyní jako zaměstnanec knížete Schwarcenberka, kde sídlila celá stavební sekce. První prací na novém pracovišti bylo překreslení plánů na stavbu kostela v Libochovanech, které vypracoval architekt a stavitel David z Cítolib, člen kanceláře architekta Josefa Mockera, pověřeného dostavbou chrámu sv. Víta na Hradčanech. Kancelář měla široký záběr, na příklad Cítoliby, Lovosice, Postoloprty, Mšec a řadu objektů v Praze. Brzy byl vyslán, aby vypracoval návrh na pojištění cukrovaru v Sulejovicích. Ubytoval se v Lovosicích v hotelu „Černý kůň“ a jak sám zdůrazňuje, nejvíce jej překvapilo, že se zde mluvilo převážně německy. Protože schwarcenberští zaměstnanci byli jak Češi, tak Němci, docházelo mezi nimi nezřídka k různicím. Zakládání sokolských spolků rozmíšky jen podněcovaly. Rudolf Kaftan, pocházející z oblasti ryze české se samozřejmě stal sokolem. Na sokolské slavnosti v Cítolibech se seznámil s Marií Novotnou, svojí budoucí manželkou. V té době byl pověřen zaměřením hospodářských dvorů v Březně u Velemína, kde během prací bydlel, dále v Bílém Újezdě, Chotiměři a Dobkovicích. Následovalo zaměřování hospodářských dvorů na panství postoloprtském. Šéf stavebního úseku si z osobních důvodů vymohl, že se celá sekce přestěhovala do Prahy. Bydlel ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech. Zde i složil stavitelské zkoušky u profesora české techniky Jiřího Pacolda, byl služebně povýšen a znovu vyslán do Postoloprt, kde vedl stavební sekci. V této funkci jezdil v letech 1904-6 často do Lovosic, kde v té době byla zahajována řada staveb a on byl pověřen nad nimi dozorem. Mezitím byl na půl roku od října 1900 do března 1901 přeložen do rakouského Murau, aby zaskočil za tamního nemocného stavitele. Protože však dojíždění z Postoloprt bylo nákladné, byl povýšen a v březnu 1906 získal byt v lovosickém zámku. Oženil se 23.4.1906 v Cítolibech s Marií Novotnou.

 Jako nový úředník na panství byl povinen vykonat nezbytné zdvořilostní návštěvy u úředníků v Lovosicích sloužících. Na odboru Národní Jednoty Severočeské se tak seznámil s řídícím učitelem Em. Šrámkem, který si mu stěžoval na nedostatek českých učitelů. Česká škola v Lovosicích tehdy existovala už čtyři roky a stoupal počet žáků. Za pobytu v Praze se často stýkal se známým z Cítolib, Václavem Jerie, který měl navštěvovat lékařská studia, ale příliš na studia nedbal, ale hrával na housle v orchestru Národního divadla. Na Rudolfovo doporučení byl na školu přijat a byl tehdy chválen za velmi dobrou výuku žáků.

Jako stavitel na lovosickém panství Schwarzenberků měl na starosti hospodářské dvory, byty zaměstnanců, hostince, pivovar, cukrovar i kostely a v neposlední řadě i lovosický zámek. Jen namátkou: Lovosice, Malé Žernoseky, Sulejovice, Ovčín, Želechovice, Vchynice, Boreč, Chotiměř, Dobkovice, Bílý Újezd, Březno, Medvědice, Terezín, Žim, Libochovany…. Stavěl v Lovosicích i kruhovou cihelnu a vápenku, včetně domu pro zaměstnance. Když kníže Adolf Josef Schwarzenberk při jedné z inspekcí v Březně zjistil, že pracovní síly k hospodářským pracím jsou najímány pouze sezonně a bydlí všichni v t. zv. ratejnách, neboli čelednících, dal pokyn, aby se u všech dvorů postavily byty pro stálé zaměstnance, což samo představovalo rozsáhlou činnost. V té době ve velkém stavěl polní stodoly, které umožňovaly uskladňovat obilí na polích a mlátit jej, až to ostatní práce dovolily. Celkem tak postavil jednadvacet stodol. Vůbec první stavbou, kterou na lovosicku stavěl, byla sušárna ovoce u Vchynic, jakých bylo pak postaveno devět. Přestože v Lovosicích byly v té době v chodu tři cihelny, jejich produkce pro intenzivní stavební ruch nestačila. Započato proto se stavbou cihelny u Lhotky, kterou se ale podařilo zprovoznit až po válce v roce 1919. Za zmínku stojí, že se přitom při zemních pracích našly prastaré žernovy, mlýnské kameny, tesané zejména v době osídlení Kelty.

V roce 1914 byl Ústřední maticí školskou požádán, aby vedl nástavbu české školy, která již narůstajícímu počtu žáků nestačila. Vzápětí po snesení střechy vyhlášena mobilizace a školu obsadilo zdravotní vojsko, budova byla prozatímně zakryta a dostavěna až v roce 1919. Rudolf musel samozřejmě rovněž k odvodu, nebyl ale ze zdravotních důvodů uznán k běžné službě. Dostal ale rozkaz rekvírovat zvony pro válečnou výrobu a byl hned poslán do Krkonoš. Ponechány byly pouze zvony, které měly historickou hodnotu, ostatní musely do šrotu. Na devíti politických okresech se pohyboval převážně pěšky a k tomu ještě zdolal přes dvě stovky věží a tam prováděl identifikaci likvidovaných zvonů. Mnohde pak byl účasten toho, že se místní občané se zvony těžce loučili.

Vojenská správa v Litoměřicích jej jako znalého němčiny vyslala do Vídně, kde byl poté jmenován poručíkem technické služby a následně odvelen do Innsbrucku, aby zde pokračoval v rekvírování barevných kovů pro potřeby armády. Zde měl za povinnost rekvírovat kromě zvonů veškeré barevné kovy i v domácnostech místních obyvatel. S touto válečnou povinností tak prošel více než dvacet okresů v Horních Rakousích, Solnohradsku a Tyrolích. Prvního listopadu 1918, když si zašel k hejtmanovi v Innsbrucku pro gáži, mu onen sdělil, že je to poslední výplata, kterou mu poukazuje. Všude panoval živý ruch, doprovázený neobvyklým pohybem vojska. Dozvěděl se, že 28.října došlo v Čechách k převratu a že tím pro něj válka končí. Opatřil si cestovní rozkaz k cestě domů a teprve na nádraží v Innsbrucku ve všeobecném zmatku zjistil, jak nesnadné bude cestovat domů. Několik dní předtím se potkal se známým, učitelem Lehnerem z Třebenic. Spolu se jim potom podařilo dostat do vlaku, kterým ze Ženevy cestovala česká delegace, Kramář, Klofáč, Rašín,… do Prahy.

Po skončení války bylo ihned započato s dokončením stavby kruhové cihelny ve Lhotce, protože se opět rozmohla stavební činnost. Okresním hejtmanstvím v Litoměřicích byl 16. prosince 1918 jmenován členem správní komise při městském zastupitelstvu v Lovosicích a hned 18. prosince 1918 následovala první schůze městského zastupitelstva, na které se starostou stal Dr. Karel Tippmann. V zastupitelstvu měli Češi zastoupení 2/3 a Němci 1/3. V následujících volbách se ale poměr obrátil ve prospěch Němců, jichž tehdy v Lovosicích žila většina. Sám pak byl z titulu své odbornosti v řadě komisí: kanalizační, osvětlovací, regulační a vodovodní. Rozmáhající se stavební ruch vyžadoval zpracování nového regulačního plánu. Byl zvolen předsedou regulační komise, která měla na dlouho určit rozvoj v obci. Na základě vypracovaného regulačního plánu pak zastupitelstvo schválilo budování kanalizace, kterou obec dosud postrádala.

Nejvýraznější službou, kterou se zapsal do historie města Lovosic, je stavba tzv. „české školy“.  Snaha vybudovat v Lovosicích českou školu v obci s převážně německým obyvatelstvem, panovala od roku 1893 a vyžadovala vynaložení značného úsilí všech, kteří usilovali o vzdělávání české vrstvy obyvatel. V roce 1902 se podařilo úsilím Národní jednoty severočeské a pod patronací Ústřední matice školské, otevřít první českou školu, zvanou Matiční. Pro rychle narůstající počet žáků bylo třeba školu neustále rozšiřovat. V roce 1914 bylo rozhodnuto přistavět první patro. Po zahájení prací vypukla první světová válka a budova byla zabrána pro armádní sanitní službu. Úpravy pak byly dokončeny až v roce 1919. Výnosem Zemské školní rady ze dne 6.10.1919 byla zřízena menšinová měšťanská (střední) škola, prozatím s jednou třídou. Potřeba nové budovy pro české školství byla tím naléhavější. Ministerstvo veřejných prací koupilo v roce 1924 od majitele Schwarzenberka pozemek a stavbu 22.května 1925 zadalo firmě Rudolf Kaftan z Lovosic a Jaroslav Antoš ze Smíchova. Se stavbou započato 11.června a 9.srpna 1925 slavnostně do stavby uložen základní kámen.

V roce 1931 ze služby na knížecím majetku odešel do důchodu.

Protože národnostní složení obyvatel Lovosic bylo představováno převážnou většinou občany německé národnosti, byl během třicátých let život české menšiny v Lovosicích stále obtížnější. Poslední schůze městského zastupitelstva, které se zúčastnil, se konala za ještě za existence ČSR 30.8.1938. Poté již byly Lovosice mnichovským diktátem připojeny k Velkoněmecké říši. Rudolf Kaftan po záboru Sudet jako jeden z mála Čechů zůstal v Lovosicích až do konce 2. světové války.

Na základě výzev zahraničních politiků se 8. května 1945 v 6 hodin večer sešlo v hostinci č.p. 316 před cukrovarem 49 místních Čechů k ustavení národního výboru. Rudolf Kaftan byl zvolen jeho prvním předsedou. Než došlo k volbě jednotlivých výborů, dorazila zpráva, že městem projíždějí kolony ruských tanků. Všichni zúčastnění vyběhli ven a na železničním hradle vyvěsili československý prapor. Z právě projíždějícího vlaku s prchajícím německým vojskem, byla na skupinu zahájena palba a osm občanů na ni zaplatilo životem. Pamětní deska na olejně a název ulice – 8. května tuto událost připomíná.

Do první poloviny padesátých let se Rudolf věnoval především studiu a překladům zachovaných německých pamětních knih, které se staly základem první české kroniky Lovosic. Svou životní dráhu tak završil psaním první české kroniky Lovosic.

Zdeněk Kaftan