Miroslav Nesvarba

* 28. 9. 1934 – † 18. 11. 2004
Čestné občanství uděleno in memoriam 4. 8. 2008

Amatérský fotograf a sběratel Miroslav Nesvarba se narodil 28. září 1934 v Mirotíně v SSSR (dnešní Ukrajina). Do Lovosic přišel s rodiči jako repatriant z tzv. Volyňských Čech v roce 1947. Absolvoval chemické učiliště a průmyslovou školu v Lovosicích, působil jako laborant vláken, později na poloprovoze kordů v národním podniku Severočeské chemické závody (dnešní firma Glanzstoff-Bohemia s.r.o.). Fotografií a sběratelstvím všeho o Lovosicích se zabýval od 50. let. Brzy po příchodu do našeho města se stal lovosickým patriotem v tom nejvlastnějším slova smyslu. Jeho doménou byla dokumentační fotografie. Z počátku fotografoval často bourání, protože v regionu probíhala velká výstavba. Měl také několik výstav v rámci regionu a jeho fotografie Lovosic vidělo v r. 1998 i družební město Coswig. Pilně přispíval do všech tří lovosických měsíčníků (Lovosické listy, Lovosické noviny a Lovosický dnešek), a to nejen fotografiemi, ale také články o historii Lovosic.

Každoročně prováděl výstřižkovou službu o změnách v naší obci a fotografoval změny k lepšímu, ale i demolice. Sbíral také různé předměty s historií města spojené. Část jeho fotografií a sbírek byla vystavena v roce 2000 při oslavách 400 let povýšení Lovosic na město. Za činnost v Klubu filatelistů byl u příležitosti 70. narozenin oceněn stříbrným stupněm Čestného odznaku Svazu Českých filatelistů. V posledním období zpracovával přehled všech používaných příležitostných razítek podniků a závodů na území našeho města.

V popředí jeho zájmu byl v první řadě vývoj lovosického průmyslu, ať už to je bývalé „České hedvábí“, „Sechezy“, „Fruta“, „Cukrovar“, „Olejna“ a „Deli“ nebo dnešní „Lovochemie“, „Glanzstoff Bohemia“, „Opavia“ a „Aniveg“. V jeho sbírce se najdou kromě starých pohlednic a od padesátých let i nových fotografií, rovněž staré firemní tiskoviny, reklamy, faktury, akcie a zajímavé novinové výstřižky. V případě Deli to však jsou i obaly, krabičky (dřevěné, plechové a papírové) od jejich výrobků a zajímavá určitě je též sada lahví z lovosického pivovaru nebo sodovkárny. Jistou specialitou je pak i takřka úplná sbírka lovosických medailí, plaket a vyznamenání s popisem a fotografiemi vypracovanými pro Českou numismatickou společnost. Zajímal se také o historii lovosické pošty jako doklad poštovního provozu města.

Dobové pohlednice, které shromáždil, se staly podkladem pro knihu „Lovosice – Paměť města“, která byla vydána k významnému výročí v roce 2000. Druhá kniha, která byla vydána až po jeho smrti, Lovosické ulice v proměnách času, popisuje mnohé z období končícího až jeho smrtí v roce 2004. Jeho archiv dosud pomáhá při objasňování některých lovosických tajemství, mnohokrát se na něj obraceli pracovníci z různých organizací i Městského úřadu. Část své sbírky odkázal Městu Lovosice pro vznikající muzeum.

18. listopadu 2004, nedlouho po svých 70. narozeninách, Miroslav Nesvarba náhle umírá.

Autor: Eva Hozmanová

Komentáře nejsou povoleny.