Antonín Moravec

* 13. 6. 1920 v Praze – † říjen 2001
Čestné občanství uděleno 15. 6. 2000

Antonín Moravec se narodil 13. června 1920 ve Vickovicích, okres Kutná Hora. Vystudoval učitelství, kterému se pak celý život věnoval. V roce 1939 nastoupil jako hospitant – výpomocný učitel na Obecnou školu v Praze na Hradčanech. V roce 1942 byl nasazen jako dělník v podniku Askania – jemná mechanika v Praze Vokovicích. Po válce, v létech 1945 – 46 působil jako vychovatel a učitel dětí z koncentračních táborů ve Štiříně i se svou budoucí ženou Karlou. Pod vedením Přemysla Pittera pečoval o válečné sirotky. Zprvu asi o 80 židovských, později i o osiřelé německé děti. Učili je tam hlavně zase chtít žít a milovat lidi. A ony všechny, převážně roztroušené po světě, dosud vroucně vzpomínají na jejich láskyplné starání.

Rok 1946 ho zavál do Třebívlic, kde jako učitel a později ředitel (od roku 1949) pracoval do roku 1964. V Třebívlicích založil nejprve včelařský, později v roce 1957 i turistický kroužek – pro členy organizoval mnohé výlety do okolí i po celé republice. Vedoucího výletů dělal sám nebo se svou paní Karličkou. Plnil s dětmi podmínky pro získání odznáčku 100 jarních kilometrů, pořádal cyklistická putování… Nakonec děti plnily i podmínky pro získání odznaku Turista ČSR, který se jim předával při oslavách dětského dne před ohňostrojem. V roce 1964 přechází do Lovosic na 2. ZDŠ, od 1. září 1969 zde byl jmenován do funkce ředitele. Po jeho odchodu do Lovosic kroužek v Třebívlicích už jen skomíral, odešla jeho duše.

Ředitel Moravec se plně věnoval práci pro druhé, ať to byla činnost ve škole, v obci nebo ve svazu turistů; v posledních letech pak jeho hlavní zájem směřoval k práci pro Český svaz včelařů a milované včeličky. V roce 1979 začal pracovat jako vedoucí zájmového kroužku „Včelař“ v Domě pionýrů a mládeže (dnešní Dům dětí a mládeže ELKO). Mladí včelaři z Lovosic pod jeho vedením dosahovali nadprůměrné výsledky, což dokazují stálá přední místa v celostátních soutěžích. Ještě dnes pořádá přednášky a besedy o včeličkách pro školy v celém našem okrese. Zajišťoval v Lovosicích odborné přednášky, organizoval exkurze a celých jednadvacet roků vedl dětský včelařský kroužek, až do svých osmdesáti let, ač byl již vážně nemocen. Založil a psal také lovosickou kroniku včelařů. Pro oslavy města v roce 2000 vymyslel a od září 1999 realizoval krásnou i poučnou soutěž pro děti – „Znáš Lovosice?“

Dne 24. 9. 2001 Čestný občan Lovosic, bývalý učitel a ředitel základní školy nejprve v Třebívlicích a od r. 1964 v Lovosicích, Antonín Moravec zemřel. Se ženou Karlou měl dvě dcery, Marii a Stanislavu.
Pozn.: v září 2011 pořádal v Praze výstavu malíř Jehuda Bacon, který pobýval po válce v 16 letech na Štiříně a paní Karlu na výstavu pozval. Tenkrát mu říkali Jirka. I po těch 66 letech si na jejich pečování vděčně vzpomínal.

Autor: Eva Hozmanová

Komentáře nejsou povoleny.