Poslední lodní mlýn na Labi

Poslední lodní mlýn na Labi

Náhodná shoda událostí způsobila můj zájem o dávného rodáka z Lukavce. Před časem jsem ve svých písemnostech objevil barevný pohled, který mi v roce 1943, coby malému chlapci, poslal můj děda. Pohlednice byla kolorovanou fotografií posledního lodního mlýna na Labi. Na rubu fotografie bylo napsáno, že poslední mlýn náležel starému Rosenkranzovi z Píšťan. Mezi pamětníky se rovněž tradovalo, že měl být zhotoven model tohoto mlýna, nebylo ale známo, jestli skutečně existuje, případně kde se nachází.

Ve stejné době jsem organizoval návštěvu členů a příznivců Občanského sdružení Muzeum lovosicka, starých restaurovaných mlýnů v Zubrnicích. K překvapení návštěvníků je zde zmíněný model lodního mlýna, zhotovený v měřítku 1:35, vystaven. Tyto dvě téměř současné události podnítily můj hlubší zájem nejen o mlýn, ale i o onoho posledního mlynáře. Od likvidace mlýna v roce 1911 do dneška došlo k tolika událostem (války, politické a hospodářské změny), že přes pátrání v mnoha archivech i muzeích se dosud nepodařilo zjistit vyčerpávající informace ani o mlýnu, ani o mlynáři.

Co jsem tedy dosud o mlynáři zjistil: posledním mlynářem byl Josef Rosenkranz, narozený 6. srpna 1854 v Lukavci, č.p. 36 v dnes již neexistujícím domě.
Byl prvorozeným ze šesti dětí, manželů Franze, chalupáře z Lukavce a Anny roz. Morgensternové z Března u Velemína.

Kdy se stal posledním mlynářem mi není dosud známo. Prameny uvádí, že se za něj provdala Therezia, vdova po předchozím majiteli mlýna Josefu Fieberovi z Mlékojed, který mlýn vlastnil od 3.8.1880. V té době bylo Josefu Rosenkranzovi 26 roků a lze tedy spekulovat, že mohl být pro práci ve mlýně najat. Nebylo by pak nepravděpodobné, kdyby si jej později vdova po Fieberovi, jako znalého mlýna vzala za manžela, i když byla o 11 let starší než on. Ve státním archivu v Lovosicích se nachází vzácný snímek Josefa Rosenkranze, pořízený v červenci roku 1940. Poměrně známý, kolorovaný snímek lodního mlýna v Lovosicích, pochází z roku 1902 a je na něm s největší pravděpodobností zachycen i námi sledovaný poslední mlynář Josef Rosenkranz, tehdy již pravděpodobně občan Píšťan, kam se při sčítání roku 1921 hlásil.

Pátrání po osudech mlýna i mlynáře neuzavírám. Mlynářem posledního lodního mlýna na Labi Josef Rosenkranz nepochybně byl. Byl-li také jeho majitelem, není dosud jasné. Při sčítání jako povolání uvádí „soukromník“, manželka žádné neuvádí. Známé prameny uvádějí jako poslední majitelku Therezii, jiné zmiňují jejího manžela Josefa. S díky přijmu od laskavých čtenářů jakékoliv další informace, týkající se mlynáře i mlýna.

Zdeněk Kaftan 2013

mlýn na Labi-1

Materiál získaný kopiemi archiválií archivu v Lovosicích

Materiál získaný kopiemi archiválií archivu v Lovosicích

Komentáře nejsou povoleny.